Đêm Bạch Hạc (Duy Trác Lê – Xuân Phú)

Thơ: Quang Dũng
Nhạc: Duy Trác Lê
Ca sĩ Xuân Phú

Big Field (Cánh đồng lớn) – Siu Black [Video Lyric]

Sáng tác: Duy Trác Lê
Ca sĩ: Siu Black

Mưa chiều kỷ niệm – Duy Thanh

Nhạc Duy Thanh
Lời: thơ Hoài Thương
Trình bày: Duy Thanh

Mưa chiều kỷ niệm – Nhạc Duy Thanh, trình bày Thủy Tiên

Nhạc Duy Thanh
Lời: thơ Hoài Thương
Trình bày: Thủy Tiên

Chim dồng dộc – Bảo Yến [Video Lyric]

Thơ: Đinh Tấn Phước
Nhạc: Duy Trác Lê
Trình bày: Bảo Yến

Ru người yêu dấu – Bùi Hương Giang

Thơ: Cổ Tích
Nhạc: Duy Trác Lê
Trình bày: Bùi Hương Giang

Đâu Nẻo Thềm Xưa – Xuân Phú

Nhạc và lời: DUY TRÁC LÊ
Trình bày: XUÂN PHÚ

%d bloggers like this: